• #Enomenomarousi
  • #Enomenomarousi
  • #Enomenomarousi
  • #Enomenomarousi
  • Ενεργειακές κοινότητες: Εκδήλωση της παράταξης #Ενωμένο Μαρούσι την Δευτέρα 20/6

    Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να σταθεί στο πλευρό των πολιτών μέσα στην ενεργειακή κρίση. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους […]

    Περισσότερα