• #Enomenomarousi
 • #Enomenomarousi
 • #Enomenomarousi
 • #Enomenomarousi
 • #Ενωμένο Μαρούσι με τον δημότη πάντα στο επίκεντρο

  Προσχολική αγωγή: Καθυστερήσεις και ελλείψεις στις εγκαταστάσεις δείχνει η αυτοψία [pics]

  Αντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης «Ενωμένο Μαρούσι» αποτελούμενη από τον επικεφαλής της Γιώργο Καραμέρο, τους δημοτικούς συμβούλους Βασίλη Μπούρα και Πέτρο Κούκουζα και το μέλος του Δ.Σ. της Α’ βάθμιας σχολικής επιτροπής Κώστα Χροναίο, επισκέφθηκε σε δύο διαφορετικέ μέρες τα εργοτάξια  στις περιοχές που θα δημιουργηθούν τα παραρτήματα των νηπιαγωγείων για τις ανάγκες της προσχολικής αγωγής στις περιοχές των Εργατικών Κατοικιών, των Αναβρύτων και του Νέου Αμαρουσίου. Την Δευτέρα 19/10 (προ της επιβολής υποχρεωτικής μάσκας στους ανοιχτούς χώρους) και χθες 26/10.

  Οι εγκαταστάσεις δίπλα στις Εργατικές κατοικίες

   

  Τα μέλη της δημοτικής κίνησης συνομίλησαν για την πορεία των έργων με τους επικεφαλής των εργοταξίων και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών. 

  Όπως διατείνεται η διοίκηση του δήμου η τεχνική εταιρία εργάζεται εντός του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης που προβλέπει την παράδοση του έργου στις 04.11.2020. 

  Είναι γεγονός πως η κατασκευή των αιθουσών, στο παράρτημα του 10ου νηπιαγωγείου (Εργατικές κατοικίες) γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με ιδιαίτερη μέριμνα για τη θερμομόνωση των αιθουσών, ενώ έχει ήδη τοποθετηθεί μία αίθουσα με W.C. που παρέδωσε η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.).

  Στα δύο άλλα όμως εργοτάξια που αφορούν στο 18ου νηπιαγωγείο (Ανάβρυτα) και στο παράρτημα του 6ου νηπιαγωγείου (Νέο Μαρούσι) ενώ είναι έτοιμες οι υποδομές δεν έχουν τοποθετηθεί οι αίθουσες διδασκαλίας, πολλαπλών χρήσεων και διδακτικού προσωπικού.

  Και στις τρεις περιπτώσεις ο περιβάλλον χώρος είναι αδιαμόρφωτος.     

  Στην περίπτωση του παραρτήματος του 10ου νηπιαγωγείου οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως η επιλογή της δημοτικής αρχής για την τοποθέτηση των W.C. σε ξεχωριστό χώρο εκτός του κυρίου κτιρίου του νηπιαγωγείου θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα τόσο στη λειτουργία του νηπιαγωγείου και στο έργο των εκπαιδευτικών όσο και στην ασφάλεια των νηπίων. 

  Προτείνουμε στη διοίκηση την αναθεώρηση αυτού του σχεδιασμού, ο οποίος είναι εκτός των προδιαγραφών των σχολικών μονάδων και να μεριμνήσει εγκαίρως για την αντιμετώπιση του εμφανούς αυτού προβλήματος, πριν από την έναρξη λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες σε όλους μας εξελίξεις για τις οποίες θα έχει την αποκλειστική ευθύνη.  

  Επίσης η παρουσία υψηλών δέντρων γύρω από το χώρο του προαυλίου του παραρτήματος 10ου νηπιαγωγείου απαιτεί το κλάδεμά τους πριν από την λειτουργία του χώρου ως νηπιαγωγείο. 

  Σημειώνουμε τέλος πως και στα τρία νηπιαγωγεία οφείλουν να τοποθετηθούν αλεξικέραυνα. 

  Ελπίζουμε πως ο κ. δήμαρχος δε θα διαψευσθεί πάλι ως προς το χρόνο παράδοσης του έργου και λειτουργίας των ανωτέρω νηπιαγωγείων που είναι η 4η Νοεμβρίου 2020.